กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรัตนาภรณ์ ประไพลศาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสันติ สุธรรมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0866083448

นายวุฒิชัย ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2