กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปกรณ์ เลิศเสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 062-9414793

นางสาวคณิตตา พงษ์หิรัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0878500053
อีเมล์ : Kanitta@wcmk.ac.th

นายวัชรวิทย์ เทียนป้อม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0967399917