ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ระยะเวลารับสมัครเพิ่มเติม 25 - 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

วันมอบตัว  1 เมษายน  2557

วันเปิดภาคเรียน 19 พฤษภาคม 2557

สถานที่รับสมัคร  ห้องเรียนในฝัน

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  , บิดา , มารดา และผู้ปกครอง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา และผู้ปกครอง

3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

4. ใบ ปพ.1  หรือ ปพ.7

5. รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ( งบเรียนฟรี 15 ปี )
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ( งบเรียนฟรี 15 ปี )
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ปี
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท /คน/ปี

3. รับชุดพลศึกษาคนละ 1 ชุด

4. สนับสนุนค่ารถรับส่งนักเรียนที่เดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน คนละ 100 บาท/เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1689 ครั้ง