ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน สอบ GAT/ PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปี 2556
ในวันที่ 6-9 ตุลาคม  2555 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครสอบ  GAT/ PAT ไปสอบ ณ สนามสอบที่เลือกไว้
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอ 2B (2) ยางลบ (3) ปากกา

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (ยังไม่หมดอายุ)

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2555,09:11   อ่าน 1431 ครั้ง