ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4221) 14 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม เรื่องมาตรการป้องกันภัยของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผ (อ่าน 6404) 16 ก.ย. 62
การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวด (อ่าน 8038) 19 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 8896) 17 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม (อ่าน 8924) 12 พ.ย. 61
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง e-bidding (อ่าน 9086) 02 ธ.ค. 59
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8903) 01 ธ.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ และจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 8949) 25 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กฎหมายน่ารู้ (อ่าน 8930) 17 มี.ค. 58
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม (อ่าน 9330) 17 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา (อ่าน 9317) 17 มี.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้าง เปลี่ยนหลังคา อาคารเบ็ดเสร็จ ก (อ่าน 8487) 08 ม.ค. 58
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 8603) 07 ม.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 9750) 12 ธ.ค. 57
รับสมัครครูสอนภาษาจีน (อ่าน 8652) 24 มิ.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องสารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 8307) 29 พ.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) (อ่าน 8391) 19 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 8615) 04 มี.ค. 57
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน (อ่าน 8096) 23 ส.ค. 56
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 8426) 14 ก.พ. 56
ขอเชิญรับฟังปาถกฐาธรรม โดยพระราชธรรมนิเทศ ( พระพยอม กัลยาโน ) (อ่าน 8658) 22 พ.ย. 55
ด่วน สอบ GAT/ PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปี 2556 (อ่าน 8251) 04 ต.ค. 55
บริษัทอินเว ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม มูลค่า 20,000 บาท (อ่าน 8380) 25 ก.ย. 55