สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปตัวอะตอมของธาตุต่าง ๆ รองรับด้วยความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวของช่อชัยพฤกษ์

ภายใต้รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์ของดวงอาทิตย์


GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.01 KB