รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
119 หมู่ที่ 6 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก   ตำบลหนองหลุม  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220
เบอร์โทรศัพท์ 0986135199
Email : wcm_school@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :